Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vellykket alumnuskveld for digital kultur

Rundt tredve huminfere og digital kulturfolk var samlet på studentpuben Ad fontes en fredagskveld i november, til faglig påfyll og diskusjon og hyggelig samvær.

Hovedinnhold

Gjensynsgleden var stor da alumnen kom inn døren til Ad fontes en etter en, dryppende våte fra øsende regnvær, men festkledde og smilende blide. Selv om digital kultur (som før het humanistisk informatikk og før det igjen EDB for humanister) har eksistert i over 25 år, er det bare åtte år siden det første kullet med hovedfagsstudenter gikk ut. Hovedfags- og masterstudenter fra det siste tiåret dominerte, men blant deltagerne var det også tidligere ansatte, som Dag Elgesem, tidligere seksjonsleder for humanistisk informatikk, og nå instituttleder på Infomedia, og Carsten Jopp, tidligere PhD-stipendiat og nå en nøkkelperson i Statoils e-læringsprogram. Jostein Mørk (mellomfag tidlig på nittitallet) var nok den som hadde eldst vitnemål. Det nåværende fagutvalget var også representert, og blant ikke-enda-alumnen talte vi både bachelorstudenter, en masterstudent midt i hjemmeeksamen og en som akkurat hadde levert masteroppgaven og dermed blir en offisiell alumn om få uker.

Med et glass cava i hånden ønsket Professor Jill Walker Rettberg, som hadde tatt initiativ til arrangementet, velkommen, og introduserte og takket arrangementskomitéen som besto av tre alumner og to fra fagutvalget. Toril Salen, Camilla Nystuen, Karin Bengtson, Stig Andreassen og Cecilie Wian. Så ble deilige småretter fra Kroa Thai servert.

Petter Bae Brandtzæg var invitert fra SINTEF for å holde et foredrag med tittelen "Facebookifisering av samfunnsengasjementet", et tema som tydelig engasjerte: diskusjonen i salen varte i nesten en time etter foredraget var ferdig. Det var tydelig at gamle studenter hadde mye å si om ny forskning på digital kultur. 

Gruppen var liten nok til å ta en liten oppsummeringsrunde hvor alle reiste seg og fortalte hva de het, når de studerte humanistisk informatikk eller digital kultur og hva hovedoppgaven handlet om dersom de hadde skrevet én, og hva de jobbet med nå. Det fungerte bra, og det var en del humring om hva man hadde trodd man skulle bli og hva man endte opp med å bli. Mange av alumnene hadde fått høre at utdannelsen ville egne seg bra til å jobbe som kontaktledd mellom programmerere og andre i en organisasjon, og det var riktignok noen som satt i slike jobber - men variasjonen er stor, som man kan se av alumnusintervjuene som er publisert i digital kulturs alumnusgruppe her i UiBs alumnusportal. 

Tilslutt spurte Rettberg om innspill til hvordan jobbe videre med alumnusvirksomheten ved digital kultur. Det tyngste arbeidet er å finne fram til alle og å få organisert første samling, heretter vil det bli mye lettere å holde kontakten. Det var stor stemning for å ha flere arrangementer, og fokuset på det faglige ble fremhevet som viktig. Det var noe uenighet om hvor hyppige møter man burde ha - omtrent halvparten ønsket seg treff hvert semester, mens halvparten mente at en gang i året ville være nok. Det var også interesse blant alumnen for å motta informasjon om åpne arrangement ved faget, som gjesteforelesninger. Flere personer foreslo også måter alumner kunne bidra på - f.eks. med prosjektidéer til masteroppgaver, eller med presentasjoner for studentene om hva arbeidsgivere ser etter, eller rett og slett møter mellom bedrifter og studenter. Flere påpekte at det er vanskelig å få tak i gode medarbeidere i dag, og at det vil være verdifullt for bedrifter å finne fram til de beste. 

Dersom du som leser er tidligere student på humanistisk informatikk eller digital kultur, så bør du aktivere din profil på UiBs alumnusportal og melde deg inn i digital kulturs alumnusgruppe. Der kan du lese intervjuer med tidligere studenter, nyheter om faget og du vil få invitasjon til neste års arrangement.