Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

"Lengselens bilder" på nett

Bilder fra Sigrid Liens utstillingsprosjekt "Lengselens bilder. Fotografiet i historien om den norske amerikautvandringen" er nå tilgjengelig på nettet.

I boken "Lengselens bilder", som ble utgitt  tidligere i år, beskriver Sigrid Lien hvordan norske utvandrere i Amerika brukte fotografiet for å formidle sine opplevelser til dem som var igjen. Bildematerialet ligger til grunn for utstillingen Lengselens bilder. Fotografiet i historien om den norske amerikautvandringen, som ble åpnet på Hå prestegård på Jæren i april. Utstillingen skal vises i Bergen og i Setesdalen våren og sommeren 2010, og skal videre til  USA høsten 2010. Etter dette skal utsillingen plasseres permanent på det nyeetablerte museet Vestnorsk Utvandrersenter på Radøy. Last ned powerpoint-presentasjon av utstillingen her.

Beskrivelsene og analysene av amerikafotografienes rolle er et kulturhistorisk såvel som fotografhistorisk nybrottsarbeid. Utstillingens formål er å gjøre kulturhistorien levende og aktuell, der fotografiene, tekstbrokker fra brev og dagligdagse gjenstander tilsammen formidler historier om menneskers liv, strev og drømmer.