Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Klassisk talekunst: greske og romerske taler fra Gorgias till Cicero

Gjert Vestrheim og Tor Ivar Østmoe (red. og overs.), Vidarforlaget. Denne boken inneholder et utvalg taler av de fremste retorikerne fra det gamle Hellas og Roma. Den innledes med en oppvisningstale av talelæreren Gorgias og en gravtale fra historikeren Thukydid, men hovedvekten ligger på rettstaler og politiske taler, og på de tre forfatterne Lysias, Demosthenes og Cicero. I Hellas og Roma var det å tale offentlig en kunst, og å beherske denne kunsten ga ikke bare politisk makt, men også stor personlig prestisje. Retorikk var det sentrale skolefaget og talen var – ved siden av historieskrivningen – den viktigste litterære prosasjangeren. Talere som Demosthenes og Cicero øvet ikke bare innflytelse på sin samtid, de ble også lest av ettertiden som forbilledlige eksempler på godt språk og effektiv argumentasjon. I tillegg til sine litterære og retoriske kvaliteter har disse talene også stor verdi som historiske kilder – ikke minst til mentalitet og sosiale forhold. Noen av talene er holdt i forbindelse med krig og blodige omveltninger; andre tar utgangspunkt i mer hverdagslige begivenheter, som utroskap eller hærverk på offentlig eiendom. Samlet gir de en rekke verdifulle innblikk i gresk og romersk kultur og samfunnsliv. Innledninger og noter bidrar med nødvendige opplysninger og setter talene inn i en bredere historisk sammenheng. Forlagets omtale her.

Hva er et bilde. Om visuell kultur

Siri Meyer, Pax forlag. - Hva vil det egentlig si å se? Hva ser vi på, og hvordan tolker vi det vi ser? spør kunsthistoriker Siri Meyer i sin nye bok "Hva er et bilde. Om visuell kultur." Tradisjonell kunsthistorie har vært historien om definerte kunstobjekter. De er blitt tolket innenfor en lineær, kronologisk fortelling om formutvikling – fra antikken til moderne tid. Nå slår denne historien sprekker. Moderne kultur byr på en ny visuell virkelighet, som fordrer nye former for forståelse. I denne boken forholder kunsthistorikeren Siri Meyer seg til et stort og mangfoldig visuelt felt. Hun drøfter bilder av alle slag, fra hulemalerier og ikoner til film, motebilder, politisk propaganda og reklame. Hva er et bilde er en bok for alle med interesse for bilder, kunst og politikk. Se forlagets omtale her.

Barlaam i nord

Karl G. Johansson og Maria Arvidsson (red.), Novus Forlag. ”Barlaam i nord” er første boka i ein ny skriftserie, Bibliotheca Nordica, som Odd Einar Haugen ved LLE har grunnlagt saman med Jon Gunnar Jørgensen og Karl G. Johansson frå Universitetet i Oslo. Skriftserien skal presentere språklege, litterære og generelle historiske emne frå nordisk mellomalder, og vil publisere artikkelsamlingar såvel som monografiar på engelsk, tysk og dei skandinaviske språka. I mellomalderen var forteljinga om kongesonen Josaphat, som snudde ryggen til verdsleg makt og materiell velstand for å følgje den vise asketen Barlaam, vel kjend i Norden. ”Barlaam i nord” inneheld fleire artiklar som til saman gir eit godt bilete av legenda si betydning i den nordiske kulturen på denne tida. Du kan lese forlaget sin omtale av skriftserien og boka her.

Lengselens bilder

Sigrid Lien, Spartacus Forlag AS.  "Lengselens bilder" beskriver hvordan norske utvandrere i Amerika brukte fotografiet for å formidle sine opplevelser til dem som var igjen. Boken er et resultat av forskningsprosjektet "Lengselens bilder — en studie av amerikafotografiet", som inngår i det NFR-støttede prosjektet "Fotografiet i kulturen". Sammen med etnolog Eva Reme har Sigrid Lien gått igjennom bilder fra utallige private hjem, arkiv og museer. Beskrivelsene og analysene av amerikafotografienes rolle er et kulturhistorisk såvel som fotografhistorisk nybrottsarbeid. Se forlagets omtale.

The Role of Semantic, Pragmatic, and Discourse Factors in the Development of Case

Edited by Jóhanna Barðdal and Shobhana L. Chelliah, Studies in Language Companion Series 108

The aim of this volume is to bring non-syntactic factors in the development of case into the eye of the research field, by illustrating the integral role of pragmatics, semantics, and discourse structure in the historical development of morphologically marked case systems. The articles represent fifteen typologically diverse languages from four different language families. Read more.