Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Artikler, foredrag, presentasjoner, manus til medieoppslag

Skrevet av Ivar Utne. Blant annet fra faglig-pedagogisk dag og fagdager for studenter.

Hovedinnhold

 

OBS! Universitetet i Bergen skal gjøre endringer på nettsidene fra rundt 1. februar 2013. Da vil alle mine adresser bli endra slik at delen "/tjenester" blir tatt ut. Øvrige deler av adressene blir som nå. IU, 6.12.2012

 

Manus til medieoppslag:

Språkteigen 17.4.2011, om uvanlige og "rare" navn

Utvida manus: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/publ/web/Sprakteigen_IvarUtne_17april2011stormanus.htm

I dette manuset fins også lenke videre til ei fil der de fleste navnene fra lytterne er kort forklart.

 

Presentasjoner og foredrag:

Faglig-pedagogisk dag 7. februar 2014: Norsk fornavnshistorie fra 1700-tallet til i dag,

http://folk.uib.no/hnoiu/navn/publ/pdf/FPdag2014_Utne_NoFornavn1700_2000.pdf (versjon før framføringa).

Fagdag for nye studenter ved HF-fakultetet ved Univ. i Bergen, 15.8.2012: Nye navn i Norge fra det meste av verden. http://folk.uib.no/hnoiu/navn/publ/pdf/IvarUtne_Fagdag_HF_15aug2012.pdf

Fagdag for nye studenter ved HF-fakultetet ved Univ. i Bergen, 17.8.2011: Nye navn i Norge siden 1980. Hvor kommer de fra? http://folk.uib.no/hnoiu/navn/publ/pdf/NAVN_etter_1980_fagdagHF_17aug2011.pdf

Faglig-pedagogisk dag 4. februar 2011: Korleis finne ut om namnebruk og namnetradisjonar? -- Tips for arbeid med elevoppgåver med namn på personar. Førenamn, etternamn og kallenamn. Gunnstein Akselberg og Ivar Utne. http://folk.uib.no/hnoiu/navn/publ/fp2011/FP_Elevprosjekt_2011.pdf

Faglig-pedagogisk dag 4. februar 2011: Namn frå tysk og nederlandsk i Noreg. -- Førenamn og etternamn fra tysk, nederlandsk og frisisk har kome til Noreg med innvandring og sjøfart gjennom fleire hundre år. Kva språkleg og kulturelt opphav har namna? Korleis kom namna i bruk i Noreg - kor, for kven, kor vanleg, når, og korleis vart uttale og skrivemåtar endra? Ivar Utne og Gunnstein Akselberg. http://folk.uib.no/hnoiu/navn/publ/fp2011/FP_Tysk_2011.pdf

Det samme i et mer kompakt format: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/publ/pdf/FP2011_Tysk_trykk.pdf

Fagdag for nye studenter på Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) ved Univ. i Bergen, 18.8.2010: 

(pdf:) http://folk.uib.no/hnoiu/navn/publ/pdf/FagdagLLE_NAVNESKIKKER_18aug2010etter.pdf

(html:) http://folk.uib.no/hnoiu/navn/publ/web/FagdagLLE_NAVNESKIKKER_18aug2010etter-filer/frame.htm

Faglig-pedagogisk dag 5. februar 2010: Lokale namneskikkar - likt og ulikt (html-versjon av powerpoint-presentasjon): http://folk.uib.no/hnoiu/navn/publ/ppt/FP_2010_GA_IU_Lokalt.htm

Fagdag for nye studenter ved HF-fakultetet ved Univ. i Bergen, 12.8.2009: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/publ/pdf/FagdagHF_12aug2009_navn.pdf

 

Oversikter over navn:

Gamle utenlandske etternavn i Norge, noen forklaringer: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/divnavn/Etternavnsforkl05.htm

Kort norsk etternavnhistorie (DIS Hordaland, juni 2003): http://folk.uib.no/hnoiu/navn/publ/pdf/Etternavn_DIS_Hordaland_Juni2003iu_s6_7.pdf

 

Ivar Utne, 15.8.2012

ivar.utne(KRØLL)uib.no