Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Sakspapir frå møta i UUI

Innkallingar og referat

Innkallingar, sakspapir og referat frå møte i Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) ved LLE.

Hovedinnhold

Innkallingane blir sendt ut seinast tre yrkedagar før eit møte. Normalt kjem innkallinga ut i løpet av onsdagen før eit måndagsmøte. Melding av saker til møta skjer til undervisningskoordinator, eller til studieleiar, som er sekretær for utvalet.

2022

5. desember   
24. oktober   
5. september   
13. juni   
9. mai   
28. mars   
7. februarInnkalling Referat

2021

6. desember Møtet blei avlyst 
25. oktoberInnkalling Referat
6. septemberInnkalling Referat
21. juni Møtet blei avlyst 
3. maiInnkalling

Vedlegg: Tilpasning av undervisning og vurdering ifm. korona høsten 2021

Vedlegg: Retningslinjer for tilpasning av undervisning og vurding høsten
2021 ved Det humanistiske fakultet

Vedlegg: Studiekvalitetsmelding LLE 2020

Referat
15. mars
 
 Møtet blei omgjort til seminar for fagkoordinatorar ved LLE 
1. februarInnkalling Referat

2016

28. novemberInnkalling Referat
24. oktoberInnkalling Referat
23. maiInnkalling Referat
18. aprilInnkalling Referat
14. mars (avlyst)   
8. februarInnkalling Referat

 

2015

30. novemberInnkalling  
12. oktober.   
31. augustInnkallingO-sak 4 Vedlegg 3  

 1. juni

Innkalling  
 11. maiInnkalling

Vedlegg 3, o-sak 2
O-sak 3, vedlegg 1
O-sak 3, vedlegg 2
O-sak 3, vedlegg 3
O-sak 4, vedlegg
Vedlegg o-sak 9

Referat
 23. marsInnkalling Referat
 23. februarInnkalling Referat
 9. februarInnkalling
Ettersendt vedlegg 3, UUI-sak 10/15
 Referat