Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Handling

Skuespillet handler om Pariserkommunen, det revolusjonære styret i Paris i mars-mai 1871. Pariserkommunen var et av de første forsøk på direkte demokrati. Kirke og stat ble atskilt, det ble proklamert internasjonalt brorskap, og giljotinen ble brent. Karl Marx forsvarte Pariserkommunen, Bismarck brukte den som skremmebilde. Oppstanden ble slått hardt ned av den franske regjeringen, og de siste gjenlevende kommunarder ble henrettet mot muren ved Père Lachaise-kirkegården.

Nederlaget var den største oppsetningen i Den Nationale Scenes historie. Også her brukte Nordahl Grieg kontrasteffekter, bl.a. mellom massescener og tomannsscener, som han kalte det.

Også oppført 1950, 1971 og 1994. Enkeltscener oppført i 1952 og 1957.

Bertolt Brecht skrev en parafrase over Nederlaget, Die Tage der Kommune, i 1948.