Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Søknadsskjema

Søknadsfristen er 1. april 2022. Søknaden skal skrives på norsk.

Hovedinnhold

Søknadsskjema 

Etter at du har sendt inn søknaden, vil du få en kvittering på e-post. Her vil du få en internettadresse som du kan bruke for å sende inn vedlegg, helst i pdf-format. Du kan bruke den samme internettadressen hvis du vil sende inn dokumenter senere.

Alle må sende inn følgende dokumentasjon:
a)    Kopi av gyldig pass eller ID-kort
b)    Dokumentasjon på norskkunnskaper. Det kan være bekreftelse fra norsklærer, eller eksamensbevis.

Kommentarer til søknadsskjemaet:

Navn: Du vil bli registrert som student ved UiB. Skriv navnet slik det skal stå på vitnemål og på offisielle brev fra UiB.

Adresse: Skriv inn permanent adresse der vi kan sende vitnemål. Ta med gateadresse, husnummer, postkode, by og land.

E-post: Oppgi bare én e-postadresse. Informasjon og svar på søknaden vil bli sendt ut på e-post.

Fødselsdato: Viktig at denne blir registrert korrekt i formatet dag-måned–år (trykk på kalenderen).

Studerer hvor: Hvis du er student nå, skriver du by og navnet på institusjon. Hvis du ikke lenger er student, kan du skrive når og hvor du har studert.

Norskkunnskaper: Vi vil vite hvor og når du har lært norsk. Skriv også om du skal fortsette med norskstudier. Hvis du er kjent med betegnelsene i det europeiske rammeverket (A1, A2, B1, B2, C1, C2), kan du gjerne skrive hvilket nivå du selv mener du er på.

Hvorfor vil du delta på Sommerkurset?  Vil det hjelpe deg i videre studier eller i arbeidslivet? Hvorfor vil du være en god kandidat på Sommerkurset? Skriv ca. 300 ord på norsk. 

Har du studert i Norge? Legg gjerne ved eksamensbevis.

Finansiering og stipend

a) Kursavgift og stipend gjelder kurs som blir arrangert i Bergen.

Hvis du søker stipend, må du oppgi om du kan betale for kurset hvis du ikke får stipend. Kursavgiften dekker overnatting og kursprogram. Stipendet dekker ikke reise eller egne oppholdsutgifter.

b) Digitalt nettkurs

Dette kurset vil ha ingen eller lav kursavgift. De som får tilbud om plass på nettkurset, vil få et eget brev om dette innen 30. april.

Svar på søknaden

Vi vil sende ut svar til søkerne senest 30. april 2022.

Har du spørsmål, kontakt oss på denne e-postadressen: sommerkurs@lle.uib.no