Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Hvem kan søke?

Sommerkurs i Norsk språk og kultur er først og fremst for studenter som leser norsk ved utenlandske universiteter eller høyskoler, men andre er også velkomne til å søke om plass.

Hovedinnhold

Alle deltakerne må ha forkunnskaper i norsk. Vi har ingen kurs for begynnere.  All informasjon om kurset og all undervisning blir gitt på norsk. Søkerne må legge ved en bekreftelse på at de har gode nok norskkunnskaper. Om lag 60 studenter får plass på kurset, og kvalifiserte søkere fra ikke-nordiske land vil bli prioritert dersom kurset blir overtegnet.