Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Om konferansen

Arrangør er LLE, Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Konferansen vert arrangert av Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium med økonomisk støtte frå Bergens Universitetsfond og Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen. Konferansen går inn som UiB si markering av 200-årsjubileet for Ivar Aasen, dvs. Språkåret 2013. Det er inngått eit samarbeid med institusjonen Språkåret 2013 om kulturkveld på Litteraturhuset fredag 15. mars 2013. 

Arrangementskomite:

- Førsteamanuensis Endre Brunstad: endre.brunstad@lle.uib.no

- Stipendiat Edit Bugge: edit.bugge@lle.uib.no

- Universitetslektor Ann-Kristin Helland Gujord: ann-kristin.gujord@lle.uib.no

- Professor Gunnstein Akselberg: gunnstein.akselberg@lle.uib.no

- Sekretær er Bente Selback: bente.selback@lle.uib.no