Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Kursinnhold

Sommerkurset er intensivt med 5-6 undervisningstimer daglig. I dette inngår både språkundervisning i grupper og forelesninger om emner innenfor norsk språk og kultur.

Hovedinnhold

Det meste av undervisningen på sommerkurset er språkundervisning, og her er studentene delt inn i grupper på rundt 15 deltakere. Gruppeinndelingen skjer på grunnlag av studentenes nivå i norsk. Det legges vekt på at deltakerne skal få øving i å bruke norsk språk, både muntlig og skriftlig. Det gis daglig hjemmearbeid, og det forutsettes at alle deltar aktivt i undervisningen.

Utenom gruppeundervisningen blir det gitt forelesninger om norsk litteratur, samfunnsliv, geografi, historie, musikk og kunst. Vi vil dessuten se norske filmer, arrangere konsert i Edvard Griegs hjem, Troldhaugen, og omvisninger i blant annet  Fantoft stavkirke og på Ole Bulls Lysøen.

Ulike ekskursjoner under sommerkurset vil gi kursdeltakerne også anledning til å oppleve norsk natur på nært hold.

Kurset blir avsluttet med en skriftlig og muntlig eksamen.