Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Kursavgift og stipend

Kurset koster NOK 14 000. Kursavgiften dekker overnatting, ekskursjoner, og kursmateriell.

Hvis du studerer norsk ved et utenlandsk universitetet eller en høyskole, kan du søke stipend til dekning av kursavgift og oppholdsutgifter. Du kan søke om følgende:

a) Stipend som dekker kursavgift på NOK 14 000. Du betaler ikke inn noe til Sommerkurset.

c) Et delstipend verdt NOK 7 000. Du betaler inn halv kursavgift (NOK 7 000).

Hvis du søker stipend, ber vi om at du gir en kort begrunnelse for hvorfor du søker stipend. Du kan også legge ved et anbefalingsbrev fra noen som kjenner din økonomiske situasjon.

Vi har ikke stipend til alle som søker om det, og det er større sjanse å få plass på kurset hvis du kan betale hele eller halve kursavgiften. Det er viktig at du i søknaden har krysset av om du vil delta på kurset som selvbetalende hvis du ikke får stipend fra oss.