Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Kursavgift og stipend

Kurset koster NOK 15000. Kursavgiften dekker overnatting, ekskursjoner, og kursmateriell.

Hovedinnhold

Hvis du studerer norsk ved et utenlandsk universitetet eller en høyskole, kan du søke stipend til dekning av kursavgift og oppholdsutgifter. Du kan søke om følgende:

a) Stipend som dekker hele kursavgiften på NOK 15000. Du betaler ikke inn noe til Sommerkurset.

b) Du kan søke om et halvt stipend verdt NOK 7500. Du betaler inn halv kursavgift (NOK 7500).

c) Et delstipend verdt NOK 5000. Du betaler inn NOK 10000.

Hvis du søker stipend, ber vi om at du gir en kort begrunnelse for hvorfor du søker stipend. Du kan også legge ved et anbefalingsbrev fra noen som kjenner din økonomiske situasjon.

Vi har ikke stipend til alle som søker om det, og det er større sjanse å få plass på kurset hvis du kan betale hele eller deler av kursavgiften. Det er viktig at du i søknaden har krysset av om du vil delta på kurset som selvbetalende hvis du ikke får stipend fra oss.