Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

CLARINO Bergen Centre

En forskningsinfrastruktur med data, verktøy og tjenester for flere enn 70 språk.

Hovedinnhold

CLARINO er et norsk infrastrukturprosjekt som er finansiert av Norges forskningsråd og et konsortium av norske universiteter og forskningsinstitusjoner. Målet er å gjøre eksisterende og fremtidige språkressurser lett tilgjengelige for forskere og å tilby eScience til humanistiske disipliner.