Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

En fullstendig oversikt over publikasjonene til den enkelte forsker finnes i databasen Cristin, der også annen formidlingsaktivitet er registrert. Nedenfor har vi samlet korte omtaler over de bøker våre forskere står bak, enten som redaktører eller som forfattere.

2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013

2014: