Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Navneforslag

For foreldre. Trendnavn nå.

 

OBS! Flere lenker har blitt endra de siste fire åra. Så lenge dere går inn fra denne sida eller på mer overordna sider, vil føre dere riktig nedover til samme sted som før. Det vil komme flere endringer og utvidelser på denne og sidene som det er vist videre til, i november og desember 2017. (27.11.17)

 

En ny trend i tida er  korte navn av mange slag.

For jenter: Ada, Amy, Ava, Ea, Lara, Nila, Nova, Moa, Saga, Tara, Tia, Una, Vida, Ylva, Zoe.

For gutter: Abel, Ailo, Ari, Ivo, Kian, Mio, Neo, Silas, Theo, Leo, Leon, Max, Noel, Tim, Imre.

 

Men dette er langt fra alt. Det er mange trender som blåser over landet. Mange av dem blir presentert på disse sidene.

 

Når foreldre skal gi fornavn til barna sine, vil de gjerne velge navn som er inne i tida, men de vil samtidig helst unngå de som er mest i bruk. Valg av navn for barn kan du lese mye mer om i kapittel 6 i  boka Hva er et navn?, som disse sidene er et tillegg til.

I listene som det er lenker til på høyre side her, har jeg samla noen navn som er trendy uten å være mye brukt. Det er navn som passer i tida. Blant dem er nok også navn som kan bli mye mer populære i åra som kommer, uten av vi kan forutsi hva som løfte noen av dem opp til store høyder. For noen av navnene som ser ut til å stige nå, er det oppgitt.

Utvalget av navn har jeg bygd på kontakter fra foreldre og undersøkelser av navn vi ser har kommet i bruk de siste 5–10 åra. Mye av det er bygd på oversikten over de ca. 500 vanligste navnene for hvert kjønn som Statistisk sentralbyrå (SSB) har laget, http://www.ssb.no/navn. For mange av navnene er det ført opp antall fødte i 2010 (dvs. fødte i 2010 som var registrert med navn før 1.1.2011). Flere slike tall kommer. Undersøk gjerne selv hvor mye navn er brukt, i statistikkene hos SSB på adressen som det vist til ovenfor.

Navnene er ordna i grupper som det kan se ut som foreldre bevisst eller ubevisst tenker i. Noen navn fins i flere grupper, og kanskje ikke der mange vil vente å finne navnene. Dette kommer av at navnene har vært brukt i mange land og at navn som føles nye i Norge nå, også har vært brukt før.

Det er fire grupper etter hvor gamle eller nye navnene er i Norge:

♥ Navneradisjonene gjennom mange århundrer før 1850

♥ Navn med nye endinger på 1800-tallet (-ine, -a)

♥ Nye fornavn rundt år 1900

♥ Nye fornavn i Norge nå ("Siste nytt", sist endra 26.11.17)

 

I tillegg fins ei side med navn etter hvordan de høres ut:

♥ Myke navn

 

 

 © Opphavsrett og kopirett til denne oversikten: Ivar Utne. Kan brukes med henvisning hit.