Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Sommerkurs i norsk språk og kultur 2022

Universitetet i Bergen inviterer hvert år viderekomne utenlandske norskstuderende til et sommerkurs i Norsk språk og kultur. Kurset varer fire uker. I 2022 er det kursstart søndag 26. juni og avslutning lørdag 23. juli.

Hovedinnhold

Kurset henvender seg først og fremst til studenter som leser norsk ved utenlandske universiteter og høyskoler, men andre er også velkomne til å søke. All undervisning foregår på norsk. Vi tar derfor ikke opp nybegynnere, og deltakerne må ha gode nok forkunnskaper til å kunne følge forelesninger gitt på norsk. Alle søkere må legge ved en attest som bekrefter at de har gode nok norskkunnskaper.

Inntil 60 studenter kan få plass på kurset, og kvalifiserte søkere fra ikke-nordiske land vil bli prioritert dersom kurset blir overtegnet. Søknadsfristen er 1. april 2022.

Det er innført mange restriksjoner i forbindelse med covid-19. Vi kan derfor bli nødt til å avlyse kurset i Bergen hvis det ikke blir lettelser i disse tiltakene før sommeren. Hvis vi ikke kan ha kurs i Bergen sommeren 2022, vil vi arrangere et digitalt nettkurs. På søknadsskjemaet kan du kryssa av om du søker bare på kurs i Bergen, bare på et nettkurs eller begge deler. Vi vil sende ut informasjon til søkerne senest 30. april.

For nærmere informasjon og søknadsskjema, gå inn på lenkene nedenfor.

Kontaktadresse: sommerkurs@lle.uib.no. Telefon: +47 55582407