Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Webressurser

Fleire av fagmiljøa ved Institutt for Lingvistiske, Litterære og Estetiske studier har involvert seg i å leggje ut nyttige ressursar for studentar, forskarar og andre interesserte på internett.

 

Det er her snakk om litterære samlinger, ordbøker og anna som vert presentert digitalt og som kan vere til nytte for fleire.