Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Etter- og vidareutdanning

Digitalt bibliotek, digital læring
Foto/ill.:
colourbox.com

Hovedinnhold

Dersom du ikkje har anledning til å følgje vanleg undervisning, kan nettstudium vere aktuelt. Ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium har vi fjernundervisningstilbod i nordisk språk og litteratur, norsk som andrespråk for lærarar (Prisme), kunsthistorie og nettnorsk for utlendingar. Nettnorsk og Prisme er fullstendig nettbaserte studium der all undervisning og rettleiing skjer over internett.

Vi har òg eit samlingsbasert masterprogram: Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk.