Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Fagtilbud

Fagtilbud

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier tilbyr et bredt utvalg av studier innenfor språk, klassisk, informatikk og estetiske uttrykk.

Disse  fagene inngår gjerne som spesialiseringer i et bachelorprogram, og noen er tilgjengelige som årsstudier. I tillegg tilbyr instituttet en rekke enkeltemner som kan utfylle en bachelorgrad.