Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Utvalet skal gi råd og innstilling i forskningsetiske saker ved instituttet, drive kompetanseoppbygging og ellers på andre måter fremme det forskingsetiske bevisstheten ved LLE. I 2013 består utvalget av disse representantene:

Siri Meyer, professor i kunsthistorie, leder
Anders Kristian Strand, førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap
Gjert Vestrheim, førsteamanuensis i gresk
Patricia Tomaszek, stipendiat, digital kultur
Håvard Østrem Peersen, rådgiver, utvalgets sekretær