Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Valgstyret 2017

Leder: Eirik Vassenden (gruppe A)

Daniel Jung (gruppe A)

Sunniva P. Johansen, midlertidig ansatte (gruppe B)

Trygve Svarstad (gruppe C, sekretær.)

Steven Michael Flett-Monsen (gruppe D)