Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Ann-Kristin Helland Gujord disputerer for ph.d.graden

Tittel på avhandlingen:

Grammatical encoding of past time in L 2 Norwegian

 The roles of L 1 influence and verb semantics

 

Opponenter:

1. opponent: Professor Fanny Meunier, Centre for English Corpus Linguistics, Université Catholique de Louvain

2. opponent: Associate professor Emanuel Bylund, Centre for Research on Bilingualism, Stockholm University

Leder av  komitéen  er førtseamanuensis Aasta Haukaas,

IF, Universitetet i Bergen

 Settedekan Johan Myking vil lede disputasen.

 

                                        Interesserte er velkomne