Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
News

Stor interesse for Per Olav Folgerøs forelesninger i St. Petersburg

Mange ville få med seg Per Olav Folgerøs gjesteforelesninger
Foto/ill.:
Jevgenij Khodakovskij

Hovedinnhold

Høsten 2013 er kunsthistorikeren Per Olav Folgerø på et tre ukers gjesteforeleser-opphold ved Statsuniversitetet i St. Petersburg.  Folgerøs kurs i "Nevroestetikk" er møtt med store interesse blant kunsthistorie- og psykologistudenter i St. Petersburg.

 Oppholdet inngår en fireårig samarbeidsavtale som UiB har med dette universitetet. Nevroestetikk-kurset,
som tar for seg optiske, persepsjonsrelaterte og geometriske aspekter ved kunstverk,  gir en uttelling på 15 ects.

I 2014 kommer russiske gjesteforelesere på gjenvisitt til LLE og kunsthistorie.