Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Programstyret for litteraturvitskap

Programstyret for litteraturvitskap har fem medlemmer frå fagmiljøet og to studentrepresentantar. Inneverande oppmeldingsperiode for programstyret er hausten 2019 - våren 2021. Endringar i medlemslista vert løpande oppdatert.

Medlemer

Erik Bjerck Hagen (leiar)
Arild Linneberg
Ellen Mortensen
Gisle Selnes
Anders Kristian Strand
Lars Sætre
Ragnhild Holen (studentrepresentant)
Eirik Fevang (studentrepresentant)

Sekretær: Lisa Dalby Pedersen (studiekonsulent)

Ansvarsområde
Programstyret for litteraturvitskap har eit særleg ansvar for:

Bachelor i litteraturvitskap
Master i litteraturvitskap

I tillegg har programstyret ansvar for litteraturvitskap sine bidrag til samarbeidsprogramma:
Bachelor i kjønnsstudium
Bachelor i retorikk