Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Programstyret for litteraturvitskap

Programstyret for litteraturvitskap har fem medlemmer frå fagmiljøet og to studentrepresentantar. Inneverande oppmeldingsperiode for programstyret er hausten 2016 - våren 2019. Endringar i medlemslista vert løpande oppdatert.

Medlemer
Anders Kristian Strand (leiar t.o.m. 31.12.16)
(Arild Linneberg (leiar f.o.m. 1.1.17 t.o.m. 31.07.17))

Erik Bjerck Hagen (leiar f.o.m. 1.8.17)
Gisle Selnes
Lars Sætre
Erling Aadland
Emma Helene Heggdal (studentrepresentant)
Hanne Henriksen (studentrepresentant)


Sekretær: Trygve Svarstad (studiekonsulent)


Ansvarsområde
Programstyret for litteraturvitskap har eit særleg ansvar for:

Bachelor i litteraturvitskap
Master i litteraturvitskap

I tillegg har programstyret ansvar for litteraturvitskap sine bidrag til samarbeidsprogramma:
Bachelor i kjønnsstudium
Bachelor i retorikk