Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Programstyre for gresk og latin

Programstyret for gresk og latin har fire medlemmer frå fagmiljøet og ein studentrepresentant. Inneverande oppmeldingsperiode for programstyret er hausten 2019 - våren 2021. Endringar i medlemslista vert løpande oppdatert.

Medlemmer

 

Aidan Conti (leiar)
Åslaug Ommundsen
Pär Sandin
Gjert Vestrheim
Matti Wiik
Per Leirnes (studentrepresentant)

Sekretær: Lisa Dalby Pedersen (studiekonsulent)


Programstyret for gresk og latin har eit særleg ansvar for:
Bachelorprogrammet i gresk
Bachelorprogrammet i latin
Masterprogrammet i gresk
Masterprogrammet i latin

I tillegg har programstyret ansvar for klassiskfaga sitt bidrag til samarbeidsprogrammet Bachelor i retorikk