Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Programstyre for gresk og latin

Programstyret for gresk og latin har fire medlemmer frå fagmiljøet og ein studentrepresentant. Inneverande oppmeldingsperiode for programstyret er hausten 2016 - våren 2019. Endringar i medlemslista vert løpande oppdatert.

Medlemmer

Matti Wiik (leiar)

Aidan Conti
Gjert Vestrheim
Eleni Kontodima (studentrepresentant)

Sekretær Christina Malitius (studiekonsulent).


Programstyret for gresk og latin har eit særleg ansvar for:
Bachelorprogrammet i gresk
Bachelorprogrammet i latin
Masterprogrammet i gresk
Masterprogrammet i latin

I tillegg har programstyret ansvar for klassiskfaga sitt bidrag til samarbeidsprogrammet Bachelor i retorikk