Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Programstyret for kunshistorie

Programstyret for kunsthistorie har fem medlemmer frå fagmiljøet og to studentrepresentantar. Inneverande oppmeldingsperiode for programstyret er hausten 2016 - våren 2019. Endringar i medlemslista vert løpande oppdatert.

Medlemmer

Bente Kiilerich (leiar, t.o.m. 31.12.16)

Siri Skjold Lexau (leiar, f.o.m. 1.1.17)
Sigrid Lien
Sigrun Åsebø
Henning Laugerud
Jørgen Bakke
To studentrepresentantar

Sekretær: Lise Kristiansen (studiekonsulent)


Ansvarsområde
Programstyret for kunsthistorie har eit særleg ansvar for:
Bachelor i kunsthistorie
Master i kunsthistorie

I tillegg har programstyret ansvar for kunsthistorie sitt bidrag til samarbeidsprogrammet Bachelor i retorikk.