Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Programstyret for kunshistorie

Programstyret for kunsthistorie har fem medlemmer frå fagmiljøet og to studentrepresentantar. Inneverande oppmeldingsperiode for programstyret er hausten 2016 - våren 2019. Endringar i medlemslista vert løpande oppdatert.

Medlemmer

Bente Kiilerich (leiar, t.o.m. 31.12.20)

Siri Skjold Lexau
Sigrid Lien
Sigrun Åsebø
Henning Laugerud
Jørgen Bakke
Per Olav Folgerø
To studentrepresentantar

Sekretær: Linnea Reitan Jensen(studiekonsulent)


Ansvarsområde
Programstyret for kunsthistorie har eit særleg ansvar for:
Bachelor i kunsthistorie
Master i kunsthistorie