Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Programstyret for nordisk

Programstyret for nordisk har seks medlemmer frå fagmiljøet og to studentrepresentantar. Inneverande oppmeldingsperiode for programstyret er hausten 2016 - våren 2019. Endringar i medlemslista vert løpande oppdatert.

Medlemmer
Thorsteinn G. Indridason (leiar)
Eirik Vassenden
Torodd Kinn
Ingvild Nistov
Ragnhild Lie Anderson
Odd Einar Haugen
To studentrepresentantar

Sekretær: Signe Nilssen (studiekonsulent)

Ansvarsområde
Programstyret for nordisk har eit særleg ansvar for:
Bachelorprogrammet i nordisk språk og litteratur
Bachelorprogrammet i norsk som andrespråk
Bachelorprogrammet i norrøn filologi
Masterprogrammet i nordisk
Masterprogrammet i norrøn filologi

I tillegg har programstyret ansvar for nordiskfaga sine bidrag til lærarutdanningane ved UiB, det vil seie:
Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk
Integrert lektorutdanning med master i nordisk
Fagdidaktikkemna i nordisk/norsk som andrespråk i Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Programstyret har vidare fagleg ansvar for dei fjernundervisningstilboda i nordiske fag som til ei kvar tid finst.