Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Programstyret for nordisk

Programstyret for nordisk har seks medlemmer frå fagmiljøet og to studentrepresentantar. Inneverande oppmeldingsperiode for programstyret er hausten 2019 - våren 2021. Endringar i medlemslista vert løpande oppdatert.

Medlemmer

Endre Brunstad (leiar)
Agnete Nesse
Frode Helmich Pedersen
Ann-Kristin Helland Gujord
Helen Frances Leslie-Jacobsen
To studentrepresentantar

 

Ansvarsområde
Programstyret for nordisk har eit særleg ansvar for:
Bachelorprogrammet i nordisk språk og litteratur
Bachelorprogrammet i norsk som andrespråk
Bachelorprogrammet i norrøn filologi
Masterprogrammet i nordisk
Masterprogrammet i norrøn filologi

I tillegg har programstyret ansvar for nordiskfaga sine bidrag til lærarutdanningane ved UiB, det vil seie:
Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk
Integrert lektorutdanning med master i nordisk
Fagdidaktikkemna i nordisk/norsk som andrespråk i Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Programstyret har vidare fagleg ansvar for dei fjernundervisningstilboda i nordiske fag som til ei kvar tid finst.