Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Programstyret for lingvistiske fag (språkvitskap)

Programstyret for lingvistiske fag har fire medlemmer frå fagmiljøet og ein studentrepresentant. Inneverande oppmeldingsperiode for programstyret er hausten 2019 - våren 2021. Endringar i medlemslista vert løpande oppdatert.

Hovedinnhold

Medlemmer
Koenraad de Smedt (leiar)
Øivin Andersen
Victoria Rosén
Cheikh Bamba Dione
Christer Johansson
Vadim Kimmelman

Sekretær: Martin Myklebust (studiekonsulent)

 

Ansvarsområde
Programstyret for lingvistiske fag har ansvar for:
Bachelorprogrammet i språkvitskap
Masterprogrammet i allmenn lingvistikk


I tillegg har programstyret eit ansvar for fagmiljøet sitt bidrag til samarbeidsprogrammet Bachelor i kognitiv vitskap.