Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Programstyret for lingvistiske fag (språkvitskap)

Programstyret for lingvistiske fag har fire medlemmer frå fagmiljøet og ein studentrepresentant. Inneverande oppmeldingsperiode for programstyret er hausten 2016 - våren 2019. Endringar i medlemslista vert løpande oppdatert.

Medlemmer

Koenraad de Smedt (leiar t.o.m. 31.7.17)

 

Christer Johansson (leiar f.o.m. 1.8.17)
Øivin Andersen
Asgeir Almklov (studentrepresentant)


Sekretær: Trygve Svarstad (studiekonsulent)

 

Ansvarsområde
Programstyret for lingvistiske fag har ansvar for:
Bachelorprogrammet i språkvitskap
Masterprogrammet i allmenn lingvistikk
Masterprogrammet i datalingvistikk og språkteknologi


I tillegg har programstyret eit ansvar for fagmiljøet sitt bidrag til samarbeidsprogrammet Bachelor i kognitiv vitskap.