Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Programstyret for teatervitskap

Programstyret for teatervitskap har tre medlemmer frå fagmiljøet og ein studentrepresentant. Inneverande oppmeldingsperiode for programstyret er hausten 2016 - våren 2019. Endringar i medlemslista vert løpande oppdatert.

Medlemmer

Knut Ove Arntzen (leiar)

Keld Hyldig
Tor Bastiansen Trolie
Studentrepresentant

Sekretær: Lise Kristiansen (studiekonsulent)


Ansvarsområde
Programstyret for teatervitskap har eit særleg ansvar for:
Bachelorprogrammet i teatervitskap
Masterprogrammet i teatervitskap