Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
News

Ny bok: Kunst og visuell kultur

Professor Siri Myer gir i sin nye bok en grunnleggende innføring i bildenes historie, der hun viser hvordan det vi kan kalle synskulturer blir påvirket fra ulike hold.

Utsnitt av omlaget til kunstprofessor Siri Meyers nye bok «Kunst og visuell kultur».
Foto/ill.:
Pax Forlag

Hovedinnhold

Kunsthistorikere har gjerne interessert seg for formen og stilutviklingen. I de siste tiårene har det vokst frem et annet felt: visuell kultur, som tar for seg alle slags bilder. Temaet kan være identitet, globalisering, makt, kjønn og så videre. Her inkluderes kunstens tradisjonelle uttrykksformer, men også sjangrer som film, fotografi og reklame. I Kunst og visuell kultur forenes de to studiefeltene.

Blant bokens mange temaer vektlegges særlig ett: kunsten å se. Meyer viser oss et rikt utvalg illustrasjoner fra ulike sammenhenger. Dermed blir boken en grunnleggende innføring i bildenes historie. Den viser hvordan det vi kan kalle synskulturer påvirkes fra ulike hold. Fra teknologier som mikroskopet, teleskopet og camera obscura. Fra kristendom og andre religiøse trosretninger, men også fra politiske ideologier som kapitalisme, nasjonalisme og orientalisme. Synsmåtene er også blitt påvirket av vitenskapene, som for eksempel optikk, frenologi og psykiatri.

Boken er utgitt på PAX forlag.
Les forlagets omtale.
 

Siri Meyer er professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen, med kunstteori og visuell kultur som  særlige interesseområder. Hun har skrevet en rekke bøker i ulike sjangrer. Flere av dem handler om kunsten å se, som læreboken Hva er et bilde (2009) og essaysamlingen Visuell makt (2011).