Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Silje Hole Hommedal disputerer for ph.d.-graden

Hovedinnhold

Tittel på avhandlingen:
 
Diskursen om dataspel.
Kjønna rammer og posisjonar i konstruksjon av identitet.

 

Opponenter:

 

      1. opponent: Jessica Enevold, Institutionen för kulturvetenskaper,

                            Lunds universitet

      2. opponent: Vivian Anette Lagesen,

                            Institutt fortverrfaglige kulturstudier, NTNU

 

       Leder av komitéen er Jan Rune Holmevik, Clemson University, USA

 

 

                           Dekan Margareth Hagen vil lede disputasen.

 

 

                                      Interesserte er velkomne