Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Formidling

Her finner du informasjon om forelesninger og arrangement m.m. som også er rettet mot et bredere publikum.