Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Nyhet

Litteraturkritikerprisene 2014: Arild Linneberg et al. og Margunn Rauset nominert for beste oversettelse

Arild Linneberg er sammen med Per Buvik, Amund Børdahl, Espen Børdahl, Roman Linneberg Eliassen, Nina Goga, Eirik Høyer Leivestad, Pål Norheim, Robert Bjørnøy Norseng, Frode Helmich Pedersen, Janne Sund og Lars Sætre nominert for å ha oversatt «Skrifter i utvalg» av Walter Benjamin fra tysk. Boken er utgitt av Vidarforlaget. Norsk kritikerlag, som deler ut Kritikerprisene, har gitt denne begrunnelsen:

"Å tilgjengeliggjøre Walter Benjamin på norsk vil si å åpne en verkstedbod hvor skjønnlitterære forfattere, essayister og kritikere kan velge og vrake i rikere og skarpere redskaper. Den tyske tenkeren, kritikeren og forfatterens tekster er kunstnerisk fullkomne vitnemål fra historiske omveltninger, fra en eksplosjon av urban modernitet, fra møter med omseggripende massemedier og avantgardens kunstuttrykk. I tillegg huser Benjamins verk et oppkomme av kritisk tenkning og karakteristiske tankebilder, der erfaring, betraktning og refleksjon går sømløst sammen. Oversettelsene i to bind ble utført som et lagarbeid, og står som en humanistisk merkestein i utgivelseslistene for 2014. Med denne nominasjonen påaktes initiativet, arbeidet – og resultatet".

Margunn Rauset er nominert for å ha oversatt Bergsveinn Birgissons roman «Soga om vêret» fra islandsk. Roman er utgitt av Pelikanen. Kritikerlaget har gitt denne begrunnelsen for nominasjonen.

"Et fiskevær på undergangens rand, Geirmundafjord, er sentrum for Bergsveinn Birgissons debutroman; fiskeren Halldórs dagboksnedtegnelser gjengir det forblåste småsamfunnets intriger og viderverdigheter. Både enkeltskjebner og historien om islandsk bosetting og byråkrati kommer frem i romanen: Banken eier regelrett fiskerne, kvoteregelverket blir stadig mer absurd og folk flytter til byen. I den burleske Soga om vêret er fiskehistoriene aldri langt unna, og nakne kvinner sammenlignes helst med glinsende seler, men vi møter også en melankolsk fortelling om lengsel og erkjennelsestørst. Oversetter Margunn Rauset har klart å la Birgissons frodige stil komme til sin rett i et rikt, oppfinnsomt og levende nynorsk".

Litteraturkritikerprisene deles ut torsdag 5. mars klokken 11.00 på Litteraturhuset i Oslo. Kategoriene er beste voksenbok, beste barne- og ungdomsbok, beste oversettelse og beste sakprosabok for voksne.

Les mer.