Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Programstyre for norsk som andrespråk - norskkursa

Programstyret for norsk som andrespråk - norskkursa har fire medlemer frå fagmiljøet og ein studentrepresentant. Inneverande oppmeldingsperiode for programstyret er haust 2019 - våren 2021. Endringar i medlemslista vert løpande oppdatert.

Medlemer
Ilka Wunderlich (leiar)
Ugnius Mikucionis
Kristine Vårdal
Elisabeth Bjugn
Ein studentrepresentant

Sekretær: Tonje Sperrevik (rådgjevar for norskkursa)


Ansvarsområde
Programstyret for norsk som andrespråk - norskkursa har ansvar for emnetilbodet ved norskkursa for utanlandske studentar og tilsette.