Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Programstyre for norsk som andrespråk - norskkursa

Programstyret for norsk som andrespråk - norskkursa har fire medlemer frå fagmiljøet og ein studentrepresentant. Inneverande oppmeldingsperiode for programstyret er haust 2016 - våren 2019. Endringar i medlemslista vert løpande oppdatert.

Medlemer

 

Else-Berit Molde (leiar)

Ugnius Mikucionis

Ilka Wunderlich

Elisabeth Bjugn

Ein studentrepresentant

Sekretær: Vegard Sørhus (studiekonsulent)


Ansvarsområde
Programstyret for norsk som andrespråk - norskkursa har ansvar for emnetilbodet ved norskkursa for utanlandske studentar og tilsette.