Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Hovedinnhold

5. februar                       

Innkalling

Vedlegg sak 3 Samlingane sine årsrapportar 2015 

Vedlegg sak 3 Forskargruppene sine årsrapportar 2015

                                                                                                    

        Referat                     
29. november

Innkalling

Vedlegg sak 10 Rapport fra arbeidsgruppe for veilederopplæring

Vedlegg sak 11 Rapport fra STIP-HF: Hvor fornøyde er ph.d-kandidater på HF med sin veiledningssituasjon

Vedlegg sak 12f UiB: Handlingsplan for forskerutdanningen 2016-2022

Referat