Hjem

Machine Vision

Hovedinnhold

Machine Vision trademark blue

Machine Vision er et femårig prosjekt støttet av ERC og ledet av Professor Jill Walker Rettberg. Målet til prosjektet er å utvikle et teoretisk rammeverk for å forstå hvordan hverdagslig bruk av maskinsyn påvirker oss som samfunn og enkeltmennesker. I tillegg til teoretisk og historisk arbeid vil prosjektgruppen bruke estetiske analyser av dataspill, fortellinger og digital kunst som tematiserer eller gjør bruk av maskinsyn, samt etnografisk feltarbeid med brukere og utviklere for å skape en rik humanistisk forståelse av hvordan det 21. århundrets maskinsyn endrer vår forståelse av verden omkring oss. 

analyse av sosiale medier
Jill Walker Rettberg

Har utviklet en ny metode for å analysere sosiale medier

Vet du hvor personopplysningene du legger igjen i apper og sosiale medier blir brukt? En ny metode utviklet av professor Jill Walker Rettberg bidrar til å kartlegge akkurat det.

Forskningsformidling
Blurry blue image showing a crowd of people with green boxes superimposed on the image, suggesting some kind of machine vision.

Siviliasjonens venterom: laiv-rollespill om maskinsyn

ERC-prosjektet MACHINE VISION har fått ekstra støtte til forskningsformidling, og skal utvikle et laivrollespill i tillegg til en utstilling på Universitetsmuseet i 2021.

Workshop
Workshop at Solstrand Hotell

Utvikling av database

Tema for vår forrige workshop på Solstrand Hotel var Machine Vision databasen som vi er i ferd med å utvikle. Vi nærmer oss et datasett som vil gi oss mye rikere informasjon om maskinsyn i hverdagen.

Workshop
Photo of a wall with names written on it. In the shiny surface of the wall you can see the reflection of people sitting at tables, and a view of buildings seen out of large windows.

Future Histories of Machine Vision

Akademikere, kunstnere og designere møtes i forbindelse med en to-dagers workshop for å jobbe med en antologi som skal hete "Future Histories of Machine Vision".