Hjem
Machine Vision
Forskningsformidling

Penger til laivrollespill og utstilling om maskinsyn

ERC-prosjektet MACHINE VISION har fått ekstra støtte til forskningsformidling, og skal utvikle et laivrollespill i tillegg til en utstilling på Universitetsmuseet i 2021.

Blurry blue image showing a crowd of people with green boxes superimposed on the image, suggesting some kind of machine vision.
Laivrollespillet vil gi deltagerne trening i å tenke kritisk og etisk omkring bruk av nye teknologier, og spesifikt maskinsyn.
Foto/ill.:
Colourbox

I søknaden skriver prosjektteamet: "Nye teknologier utvikler seg så raskt at samfunnet ikke er i stand til å utvikle etiske retningslinjer eller regulering fort nok. Derfor trenger vi individer som har trening i å gjøre etiske vurderinger om bruk av ny teknologi.Gjennom laivrollespill vil vi la deltagere erfare etiske dilemmaer hvor de må foreta valg og forhandle med andre om hva som er gode måter å bruke teknologi på."

Hovedmålet med laiven og utstillingen er derfor å øke befolkningens kunnskap om maskinsyn (f.eks. ansiktsgjenkjenning, følelsesgjenkjenning, deepfakes, automatisk billedmanipulasjon) og å skape situasjoner hvor et allment publikum kan øve opp sin etiske vurderingsevne i forhold til disse nye algoritmiske visuelle teknologier.

Utstillingen blir utviklet i samarbeid med det nyåpnede Universitetsmuséet, og skal stå i omtrent tre måneder i 2021. Utstillingen skal designes som en opplevelseslabyrint hvor den besøkende går gjennom en serie etiske utfordringer. Målet er å skape opplevelser i samspill med teknologi, bl.a. gjennom kunstneriske installasjoner, slik at besøkende selv må vurdere etiske situasjoner og gjøre valg. Det blir også forklaringer av hvordan teknologiene fungerer, og av etiske problemer og analyser.

Marianne Gunderson blir prosjektleder for laivrollespillet. Laiv (en fornorsking av det engelske ordet live, fra live action roleplaying) er en veletablert metode som bruker dramapedagogikk og simulasjon for å la deltagere spille ut situasjoner, og det passer dermed godt som en metode for å øve opp etisk kompetanse. Utviklingen vil foregå i samarbeid med eksperter innen laivutvikling, og det blir flere små utprøvinger av deler av opplegget i løpet av 2020 og 2021. Planen er å arrangere en stor laiv, over tre dager, hvor første og siste dag brukes til faglige foredrag, diskusjoner og debriefing, og selve laiven arrangeres over hele den andre dagen. I tillegg skal det utvikles et robust opplegg for en mindre krevende laiv som kan gjennomføres på 3-4 timer uten mye utstyr eller forberedelse fra deltagerne. Dette opplegget vil vi gjennomføre som et workshop i forskjellige settinger og forskjellige grupper mennesker.