Hjem
Machine Vision
Forskningsformidling

Siviliasjonens venterom: laiv-rollespill om maskinsyn

ERC-prosjektet MACHINE VISION har fått ekstra støtte til forskningsformidling, og skal utvikle et laivrollespill i tillegg til en utstilling på Universitetsmuseet i 2021.

Blurry blue image showing a crowd of people with green boxes superimposed on the image, suggesting some kind of machine vision.
Laivrollespillet vil gi deltagerne trening i å tenke kritisk og etisk omkring bruk av nye teknologier, og spesifikt maskinsyn.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

I søknaden skriver prosjektteamet: "Nye teknologier utvikler seg så raskt at samfunnet ikke er i stand til å utvikle etiske retningslinjer eller regulering fort nok. Derfor trenger vi individer som har trening i å gjøre etiske vurderinger om bruk av ny teknologi.Gjennom laivrollespill vil vi la deltagere erfare etiske dilemmaer hvor de må foreta valg og forhandle med andre om hva som er gode måter å bruke teknologi på."

Hovedmålet med laiven og utstillingen er derfor å øke befolkningens kunnskap om maskinsyn (f.eks. ansiktsgjenkjenning, følelsesgjenkjenning, deepfakes, automatisk billedmanipulasjon) og å skape situasjoner hvor et allment publikum kan øve opp sin etiske vurderingsevne i forhold til disse nye algoritmiske visuelle teknologier.

Utstillingen er utviklet i samarbeid med det nyåpnede Universitetsmuséet, og er åpen for publikum 18.03.2021-29.08.2021. 

Hovedarrangør for laiven er den internasjonalt anerkjente laivutvikleren Anita Myhre Andersen. Hun leder et team av erfarne laivutviklere: Harald Misje, Toril Mjelva Saatvedt, Eskil Mjelva Saatvedt og Sebastian Sjøvold. De skal jobbe med UiB-forskerne Marianne Gunderson og Kristian Bjørkelo, og masterstudenten Jon Andreas Edland. Teamet utvikler en kort laiv som skal brukes på konferanser ("Ettersynsing"), og to større laiver, hvor "Mønsterakademiet" i stor grad vil bli kjørt som en pilot som løper opp til hovedarrangementet, Sivilasjonens venterom.  Sivilisasjonens venterom vil bli avholdt i kjelleren på Universitetsmuseet i Bergen 21.-23. Den første dagen vil bestå av workshops med laivforberedelser og innspill fra forskere på maskinsynsteknologier. Den andre dagen er viet selve laiven, og den tredje dagen blir det debrifing og diskusjoner om opplevelsen. Det blir både forskere og erfarne laivere blant deltagerne. Hvis du er interessert i å delta, følg med på nettsiden til laiven og/eller Facebooksiden: det kommer mer informasjon i løpet av mai 2021. 

Vi samarbeider også med Tidsreiser, et Bergensbasert selskap som arrangerer barnelaiver. Tidsreiser vil utvikle to laiver for barn og unge: en kort en for bruk i skoleklasser, og en lengre rettet mot barn som allerede er kjent med laiv.

Laiv (en fornorsking av det engelske ordet live, fra live action roleplaying) er en veletablert metode som bruker dramapedagogikk og simulasjon for å la deltagere spille ut situasjoner, og det passer dermed godt som en metode for å øve opp etisk kompetanse.