Hjem

Mare Nullius?

I Stillehavet, hvor mennesker bidrar minst til global oppvarming men står overfor de verste konsekvensene av dette, er effektene av klimaendringer langt fra et fremtidig scenario. Her, i den store maritime regionen Oseania, er fremtiden nå. Kombinasjonen av stigende havnivå og erosjon av land danner en utfordrende situasjon som hittil ikke har vært dokumentert: hele nasjoner risikerer et delvis eller fullstendig tap av sine landområder, og skjebnen som venter deres havområder og eksklusive økonomiske soner (EEZs), er usikker. Usikkert er det også hva som vil skje med statsborgerskapet til innbyggere i land som står ovenfor denne trusselen. I denne situasjonen presenterer Stillehavsland seg som «Big Ocean States», et kraftfullt alternativ til FNs kategorisering av landene som SIDS eller «Small Island Developing States», og engasjerer seg i globalt diplomati og aktivisme for å sikre havområdene sine. Mare Nullius sikter mot å bygge ny og presserende tverrfaglig analyse av en av vår tids største utfordringer: hvordan Stillehavsfolk og deres stater forbereder seg og reagerer på det som kan bli undergangen av deres suverene land- og havterritorier.

Mare Nullius er forankret i Bergen Pacific Studies Research Group. Les mer om Bergen Pacific Studies på nettsiden vår: https://pacific.w.uib.no/

This image displays a section of the Marovo Lagoon i the Solomon Islands

Prosjektleder: Professor Edvard Hviding

Prosjektadministrator: Miriam Ladstein

Dette prosjektet holder til på Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen

Kontakt oss: marenullius@uib.no