Hjem
Flyfoto Marineholmen

Dette er den marine klyngen på Marineholmen

Marineholmen samlar banebrytande miljø innan marin forsking og utdanning. Den marine samlokaliseringa vert eit kraftsentrum på Vestlandet.

Hovedinnhold

Meir enn 150 verksemder og tusenvis av menneske har sitt daglige virke på Marineholmen. Saman utviklar dei kunnskap om havområda våre, marine ressursar og akvakultur.

Slik kan vi gjere berekraftig verdiskaping i dei marine næringane mogeleg.

Studentar i laboratorium
Foto/ill.:
Thomas Morel

På Marineholmen har ein skapt eit unikt sampel mellom studentar, forskarar, forvaltarar, gründerar og næringsliv. Her ligg UiB sin marine biologi med studentar og forskarar. Her ligg Industrilaboratoriet, Bergen teknologioverføring og innovasjonsklyngene GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster og NCE Maritime CleanTech, og veldig mange små og litt større innovasjons- og oppstartsverksemder knytta til desse.

Her ligg forskings- og forvaltingsverksemder som Nansensenteret, NIVA, NINA, Veterinærinstituttet og Mattilsynet, og her ligg store verksemder i havnæringane som Lerøy Seafood Group, Cargill, DNV GL og Salmon Group.  

Her er ei oversikt over nokre av aktørane:

Forsking og utdanning

Gründer/nyskaping/innovasjon

Næringsliv

Dette er visjonane for kva Marineholmen kan bli:

Marineholmen 2017

Produsent:
GC Rieber Eiendom