Hjem

Masterstudenter på tokt

Slik blir du havforsker

Det er mange måter å bli havforsker på. En havforsker må kunne veldig mye. Mer enn det som én universitetsutdannelse gir.

Hovedinnhold

Havforskeren kan jobbe med alt fra havets kjemi, havbunnens geologi og havets fysikk til de levende organismenes biologi.

En havforsker studerer et bredt spekter av temaer relatert til jordklodens hav og sjøer. Havforskning er et tverrfaglig fagfelt og tar for seg havbunnens form og egenskaper, havstrømmer og marine organismer.

Møt Sebastian Menze. Han er oseanograf etter å ha studert ved Geofysisk institutt. Oseanografi betyr "beskrivelse av havet", og undersøker vannets egenskaper, bevegelser, struktur og dynamikk:

Klima, atmosfære- og havfysikk - Sebastian Menze

Som ingeniør og stipendiat har Sebastian arbeidet i Arktis og Antarktis. Som forsker må man ha evnen til å arbeide selvstendig, ofte under krevende værforhold. Belønningen er unike møter med dyr og natur. På tokt på steder de fleste mennesker aldri får besøkt.

Slik blir du oseanograf

Andre havforskere er spesialister på marinbiologi. De studerer planter og dyr i havet.

Møt Siri Øfsthus Goksøyr. Hun deltar i et stort prosjekt som undersøker hvordan torsk blir påvirket av giftstoff som slippes ut i hav og fjorder. For å kartlegge slike effekter, må man undersøke alt fra celler til levende fisk. Mange forskjellige eksperimenter blir utført.

Molekylærbiologi - Siri Øfsthus Goksøyr

Siri har tatt en mastergrad i molekylærbiologi, men likte feltet så godt at hun gjerne ville fortsette med å ta en doktorgrad innen miljøtoksikologi.

I prosjektet er det folk med mange typer utdanning som samarbeider. Som på et godt fotballag er det behov for mange typer spillere med ulike egenskaper og kompetanse. Innen forskning kalles dette å være tverrfaglig.

Slik blir du marinbiolog

Det er et utrolig godt studiemiljø for de som utdanner seg til marinbiologer i Bergen. De mange møteplassene, fellesprosjektene og toktene knytter studentene sammen på en unik måte. Møt :

Study close to nature in Bergen

Produsent:
UiB

Som marinbiolog kan du arbeide innenfor mange felt. Marinbiolog Stian Ervik Kvalø arbeider i Uni Research Miljø. Siden 70-tallet har de arbeidet med miljøundersøkelser for å dokumentere forurensing fra havbruksnæringen, industri og det offentlige langs fjord og kyst på Vestlandet og i Nordsjøen.

Her er en typisk oppgave: Å ta grabprøver fra havbunnen utenfor Bergen.

Her sender SAM-Marin grabben ned på 322 meters dyp

Produsent:
Uni Miljø Research

Marinbiologene ser spesielt på utstlipp og miljøpåvirkning av organisk materiale, miljøgifter, mikroplast og smittestoffer. 

Havforskningens hovedgrener

Denne filmen viser hvordan den tverrfaglige gruppen jobber med å undersøke hvordan torsk blir påvirket av ulike typer forurensing:

Caged cod in Kollevågen

Produsent:
Marta Eide, Dorothy J Dankel, Anders Goksøyr
Tilknyttet innhold