Hjem
Lakseoppdrett på Senja

Slik tenker ungdom om en framtid i havbruk

Ungdom tror jobbmulighetene innenfor havbruk er gode, men er avventende til å gå inn i feltet. Det viser en fersk meningsmåling basert på svarene til ungdom mellom 15 og 20 år.

Hovedinnhold

Selv om Hordaland alltid har hatt rike ressurser, sterke industrimiljø og tunge kompetansemiljø - er det fortsatt fremmed for mange å tenke seg en framtidig arbeidsplass i sektoren.

Jobbmulighetene vurderes nemlig som gode av ungdom mellom 15 og 20 år i Hordaland:

Jobbmuligheter innen havbruk

Det er Respons Analyse som har utført spørreundersøkelsen om utdanning og yrkesvalg for Bergen Næringsråd og Universitetet i Bergen i mars 2018.

Undersøkelsen viser at bare en av ti ungdommer tror det er svært aktuelt å sikte seg inn mot jobb i havbruksnæringen. En overvekt av gutter mener det er ganske aktuelt å velge et yrke innenfor havbruk, mens over halvparten av jenter tenker at yrket ikke er aktuelt.

Hvor aktuelt vil det være for deg å velge et yrke innen havbruksnæringen?

En jobb innen havbruk kan være mye mer enn praktisk arbeid ute på merdene. Det pågår mye innovasjon for å forbedre teknologien og øke kompetansen. Dette krever økonomisk-administrativ kompetanse.

Ungdom mellom 15 og 20 år ser ut til å være preget av tradisjonelle kjønnsrolllemønstre. Gutter ønsker å gå inn i praktiske håndverksfag, mens helsefag dominerer jentenes holdninger. De er også mindre intereressert i 

Videre skolegang

Universitetet i Bergen har opprettet flere studietilbud som er tilpasset behovene i havbruksindustrien.