Hjem

[Norsk] Quantidoc - slimlagsanalyse/ mucosal mapping

Fra labfunn til eget selskap

De utviklet en metode som løser problemer for oppdrettsnæringen. Tilgang til laboratorier og kompetanse ved Institutt for biovitenskap har vært avgjørende for at Quantidoc tok steget ut i den kommersielle verden.

Hovedinnhold

Slimhinnelagene på fisken er en viktig indikator for fiskens velferd og tåleevne for behandling mot parasitter som for eksempel lakselus.

Kunnskap om fiskehelse har blitt et stort forretningsområde. I dag holder selskapet til i den marine klyngen på Marineholmen i Bergen.

Quantidoc har siden 2015 vært ledet av Ole Jacob Myre. Etter at han tok hovedfag i akvakultur ved UiB i 1994 har han hatt en rekke ledende stillinger i næringslivet.

Ole Jacob Myre
Foto/ill.:
Quantidoc

Hva driver selskapet med?

- Vi har utviklet og kommersialisert en metode som fastslår slimhinners robusthet og derved organismens egen evne til å beskytte seg mot infeksjoner, forteller Myre.

- Quantidoc analyserer prøver som oppdretterne sender inn. Analysene bidrar til å utvikle nye fôrtyper eller andre produkt. Testene avdekker hvor effektiv behandlingsformen er, og er et presist verktøy som kan hjelpa næringen med å ta strategiske valg.

Ideen må bygge på et reelt behov som må løses, der produktet/tjenesten tydelig synligjør en merverdi for kjøper.

Ole Jacob Myre, Quantidoc

Oppfinnelsen er utviklet og finansiert i samarbeid med næringen og har blant annet fått støtte fra Innovasjon Norge. 

Hvordan oppstod ideen om å starte selskapet?

- Etter forespørsel fra oppdrettsnæringen – der kroniske infeksjoner, blant annet av parasitter krever at man måtte se på fiskens egen evne til å beskytte seg.

På hvilken måte bidro miljøet ved MatNat-fakultetet til at selskapet ble realisert?

- Metoden bygger på forskning gjort ved BIO og Karin Pittman gjennom mange år, der tilgang til laboratorier og moderne utstyr og et bredt kompetansemiljø er utslagsgivende.

Hva skal til for å omdanne en forretningside til et kommersielt selskap?

- Ideen må bygge på et reelt behov som må løses, der produktet/tjenesten tydelig synligjør en merverdi for kjøper. Resten er mest hardt arbeid og en god porsjon utholdenhet.

Hvordan kan Universitetet i Bergen bli bedre på innovasjon?

- De fleste ideer krever kompetanse fra ulike fagfelt for å kunne realiseres. Større grad av samarbeid mellom ulike fagmiljø vil øke antall ideer og ditto gjennomføringsevne.

Hva er ditt beste tips til folk ved MatNat-fakultetet som ønsker å starte egen virksomhet?

- Spør gründere i ulike faser før du går i gang. Test ideen på papiret, spør potensielle kunder om faktisk behov. Bygg opp et kompetent, robust og komplementært nettverk rundt ideen. Skaff startkapital og: Hopp idet!