Hjem
Marin
Tverrfaglig bredde:

Dette er marint utvalg

Utvalgets rolle er å bistå marin dekan og marin direktør i utforming og gjennomføring av styringsgruppens vedtak. Marint utvalg arbeider for tverrfaglighet.

marint utvalg
Foto/ill.:
Fauxels/Pexels