Hjem
Marin
Prosjekt

Havbyen Bergen samler regionen

Prosjektet Havbyen Bergen fremmer økt samhandling, attraktivitet, bærekraftig vekst og kompetanse i havnæringene med Bergen som sentral drivkraft. Aktører med fokus på bærekraftig verdiskapning knyttet til havet samarbeider i en superklynge.

Hovedinnhold

Havet er viktig for Norge. Forskning, innovasjon, forvaltning og næringsliv står for ulike bidrag, men for å lykkes i en sterk internasjonal konkurranse og med viktige mål uttrykt gjennom FNs bærekraftsmål - er økt samarbeid avgjørende.

For å lede satsingen over i drift lyses det ut to stillinger med søknadsfrist 14. februar 2022:

Som prosjektleder vil du få ansvaret for å øke samhandling mellom forskning, utdanning, offentlige aktører og næringsliv. Prosjektet har fått stor interesse blant både private og offentlige aktører knyttet til havet i regionen. En viktig oppgave vil bli å etablere nye og forsterke eksisterende samarbeidsarenaer og felles prosjekter med formål om å fremme en bærekraftig utvikling av havnæringene i hele regionen og sette Bergen i posisjon som den ledende havbyen internasjonalt.I samarbeid med kommunikasjonsansvarlig vil prosjektleder ha ansvar for det strategiske og daglige arbeidet i prosjekt Havbyen Bergen i tråd med føringene fra årsmøtet og styret.

Som kommunikasjonsansvarlig vil du få hovedansvaret for å styrke Havbyen Bergen sin ledende nasjonale og internasjonale posisjon. Dette innebærer å bygge global kjennskap og preferanse til Havbyen Bergen. Du vil ha ansvaret for å skape gode digitale og fysiske møteplasser som skal bidra til å sikre høyt engasjement og interesse for prosjektet og tiltakene. Kommunikasjonsansvarlig vil samarbeide med prosjektleder, og vil i tillegg til strategiske og operative kommunikasjonsoppgaver bistå i arbeidet i prosjekt Havbyen Bergen i tråd med føringene fra årsmøtet og styret. 

 

Havbyen Bergen sine fokusområder:

Samhandling

 • 7Felles identitet og kultur for samarbeid
 • Økt samhandling mellom forskning, utdanning, offentlige aktører og næringsliv
 • Styrke samarbeidsarenaer og felles prosjekter

Attraktivitet

 • Øke antall etableringer av ledende bedrifter og startups
 • Tilgang til kapital, areal, infrastruktur, talent og kompetanse
 • Global kjennskap og preferanse til Havbyen Bergen

Bærekraftig vekst

 • Økt omstilling, bærekraftig verdiskapning og sysselsetting
 • Overføring av kompetanse fra ikke-fornybare til fornybare næringer
 • Sikre ivaretagelse av anstendig arbeid for alle og likestilling mellom kjønnene

Kompetanse

 • Verdens beste havforskningsregion
 • Relevant og attraktiv utdanning til havnæringene
 • Internasjonalt ledende kunnskapsbasert forvaltning og næringskompetanse

Tiltakene for de neste 15 årne kan påvirke 48 milliarder kroner i verdiskapning og 24.000 arbeidsplasser:

Scenarier for Vestland
Foto/ill.:
Vestlandscenarioene 2020/Bergen kommune
Sluttrapport fra arbeidsgruppen for Havbyen Bergen