Hjem
Matematisk institutt

Nye instituttrådmedlemmer til Matematisk institutt våren 2020

Valg til instituttrådet for gruppe B og gruppe D for perioden 01.08.2020-31.07.2021

Valg
Foto/ill.:
Colourbox

Her er de nye representantene til instituttrådet for perioden 01.08.2020-31.07.2021:

VALGRESULTAT GRUPPE B

Valgt som medlem: Anita Gjesteland

Valgt som varamedlem: Sæunn Halldorsdottir, Ingvild M Helgøy og Erlend Storvik

VALGRESULTAT GRUPPE D

Valgt som medlem: Jakob Seierstad Stokke, Solveig Halldora Stefansdottir og Therese Romslo Saltskår

Valgt som varamedlem: Sofie Eikemo Tjensvold, Martin Mossige, Jeremias Leppänen og Marie Natland Berg

 

Valget vil pågå i perioden 18. mai – 22. mai og du kan da avgi din stemme under:

STEM HER

Kandidater for Gr. B (Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger) til instituttrådet 2020

Disse kandidatene stiller til valg til MATs instituttråd for perioden 01.08.2020 – 31.07.2021:

Ingvild Helgøy

Erlend Storvik

Sæunn Halldorsdottir

Anita Gjesteland

 

Kandidater for Gr. D (Studenter) til instituttrådet 2020

Disse kandidatene stiller til valg til MATs instituttråd for perioden 01.08.2020 – 31.07.2021:

Jakob Seierstad Stokke

Solveig Halldora Stefansdottír

Therese Romslo Saltskår

Martin Mossige

Marie Natland Berg

Jeremias Leppänen

Sofie Eikemo Tjensvold

Kunngjøring - valg til instituttrådet våren 2020

Det skal velges representanter til følgende grupper:
Grupper B: Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger, det skal velges
                       1 medlem og 3 varamedlemmer.
Gruppe D: Studentene, det skal velges 3 medlemmer og 5 varamedlemmer.

 

Valgperiode:
Valget begynner kl 09:00 den 18. mai og avsluttes kl. 12:00 den 22. mai 2020

Hvordan fremme forslag til medlemmer til instituttrådet:

  • Forslaget må være skriftlig.
  • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
  • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • Forslaget må ha kommet inn senest kl 12:00 den 28. mars 2019.

Forslagene skal skannes og sendes per e-post til gry.parker@uib.no, eller sendes til Valgstyret MN-fak v/ Gry E. Parker, Realfagbygget, Allégt. 41, u. etg., Ledelse og Stab, 5007 Bergen.

Manntall - liste over stemmeberettigede

Ansatte og studenter må selv sjekke at de står i manntallet

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB.

For å ha stemmerett må du være ansatte fast i minst 50 % stilling. Stemmerett har også de som er midlertidig ansatt for en periode på minst ett år i minimum 50 % stilling eller som på valgtidspunktet har hatt et sammenhengene ansettelsesforhold på 12. måneder i minst 50 % stilling.

Studenter som er registrert som student og har betalt semesteravgift det semesteret valget avholdes har stemmerett.

Her kan du sjekke om du står i manntallet:

Ansatte

Studenter

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: gry.parker@uib.no

Valgreglement for instituttråd ved UiB.