Hjem
Matematisk institutt
Valg til instituttrådet

Nye instituttrådsmedlemmer til Matematisk institutt

Valg til instituttrådet for gruppe B og D for perioden 01.08.2022-31.07.2023

Valg
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Kunngjøring valgresultat  våren 2022:


       

Gr. B – antall forslag: 4

Valgt som medlem:

                               Gianmarco Vega-Molino
                                
Nadia Skoglund Taki              

Valgt som varamedlem:
                               1: Brage Førland
                                2: Veljko Lipovac


Gr. D – antall forslag: 5

Valgt som medlem:

                               Jakob Seierstad Stokke
                                
Ingrid Bringsvor
                                Sólveig Halldóra Stefánsdóttir


Valgt som varamedlem:
                              1: Simen Larsen
                               2: Marthe Ulmo Rønneseth

 

Valgresultatet ble kunngjort 31.05.2022. Eventuelle klager må være valgstyret i hende innen 7. juni 2022

Valgperiode 23. mai – 25. mai 2022:


Valg av nye medlemmer for gruppe B (midlertidig vitenskaplige) og D (studenter) til instituttrådet vil foregå i perioden 23.-25.mai 2022. 
Gruppe B og D velges for en periode på 1 år.

STEM HER

 

Kandidater for Gr. B (Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger) til instituttrådet 2022

Disse kandidatene stiller til valg til MATs instituttråd for perioden 01.08.2022 – 31.07.2023:

Brage Førland

Veljko Lipovac

Nadia Skoglund Taki

Gianmarco Vega-Molino

 

Kandidater for Gr. D (Studenter) til instituttrådet 2022

Disse kandidatene stiller til valg til MATs instituttråd for perioden 01.08.2022 – 31.07.2023:

Ingrid Bringsvor

Simen Hannisdal Larsen

Marthe Ulmo Rønneseth

Sólveig Halldôra Stefánsdóttir

Jakob Seierstad Stokke

 

Hvordan fremme forslag til medlemmer til instituttrådet

  • Forslaget må være skriftlig.
  • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
  • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • Forslaget må ha kommet inn senest kl 12:00 den 21. mars 2022.

Forslagene skal skannes og sendes per e-post til både gry.parker@uib.no (sekretær for valgstyret) og solveig.vasstveit@uib.no (kontaktperson på instituttet).

Manntall - liste over stemmeberettigede

Ansatte og studenter må selv sjekke at de står i manntallet

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB.

For å ha stemmerett må du være ansatte fast i minst 50 % stilling. Stemmerett har også de som er midlertidig ansatt for en periode på minst ett år i minimum 50 % stilling eller som på valgtidspunktet har hatt et sammenhengene ansettelsesforhold på 12. måneder i minst 50 % stilling.

Studenter som er registrert som student og har betalt semesteravgift det semesteret valget avholdes har stemmerett.

Her kan du sjekke om du står i manntallet:

Ansatte

Studenter

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: gry.parker@uib.no

Valgreglement for instituttråd ved UiB.