Hjem
Matematisk institutt

Disputas - Håvard G. Frøysa

MSc. Håvard G. Frøysa disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Estimation and identifiability of kinetic parameters in dynamical models of biochemical reaction networks”.

 

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!