Hjem
Matematisk institutt
Pris

Holmboeprisen 2020 til Anne Seland

Holmboeprisen tildeles årlig til en lærer eller en gruppe lærere som har utmerket seg i matematikkudervisning i norsk skole. Vinneren av årets Holmboepris er alltid på jakt etter nye undervisningsmåter som kan gi elevene en dypere forståelse av sammenhenger i matematikkfaget.

Hovedinnhold

Matematisk institutt gratulerer Anne Seland med Holmboeprisen 2020!

Det er Norsk matematikkråd som står for Holmboeprisen, og motiverer valget med at "prisvinneren er en svært dyktig, grundig og engasjert lærer, med en uvanlig stor arbeidskapasitet". Og videre: "Anne Seland har en helt spesiell evne til å løfte og stimulere elevene sine. Dette gjelder både de som strever med faget og elever som ønsker nye og større utfordringer. Dette oppnår hun gjennom å legge vekt på forståelse fremfor pugging av løsningsalgoritmer og gjennom bruk av rike problemløsningsoppgaver".

«Vi må ikke redusere elevene til å bli avanserte utregningsroboter. Forståelse av de matematiske sammenhengene er avgjørende for å anvende matematikken videre. Norge trenger flere matematikere, naturvitere, statistikere og teknologer. Det er en forutsetning for omstillingen i samfunnet etter oljen og for det grønne skifte. Da må forståelsen være på plass», sier Leder av Norsk Matematikkråd og Leder for Matematisk institutt Antonella Zanna.

Anne Seland jobber til daglig som fagkoordinator i matematikk på Flekkefjord videregående skole, men har i flere år vært med som medlærer til Tor Espen Kristensen i Matematikk 1 (MAT601 og MAT602). Matematikk 1 er et videreutdanningstilbud i matematikk gjennom Kompetanse for kvalitet-ordningen til Utdanningsdirektoratet. Fra H19 har Anne også vært med i MAT625 (algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget).

Hederlig omtale går til Ellen Egeland Flø, Mailand videregående skole. Les hele komiteens omtale her: https://holmboeprisen.no/