Hjem
Matematisk institutt
Kvinner i realfag

11. februar: UNESCO Women in Science Day

I følge UNESCOs statistikk, er mindre enn 30% av verdens forskere kvinner. UNESCOs internasjonale dagen for kvinner og jenter i vitenskap, som feires 11. februar, har som mål å fremme kvinner og jenter innen realfag.

Kvinnelige vitenskapelige ansatte og studenter, MI 2021
Foto/ill.:
A. Zanna / Matematisk institutt

Hovedinnhold

Flere jenter i verden går på skolen i dag enn noen gang før, men de har ikke alltid de samme mulighetene som gutter til å fullføre og dra nytte av en utdannelse de selv velger. For mange jenter og kvinner holdes tilbake av skjevheter, sosiale normer og forventninger som påvirker kvaliteten på utdanningen de får og fagene de studerer. De er spesielt underrepresentert innen naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk (STEM=Science-Technology-Engineering-Mathematics), og, som et følge, i STEM-karrierer. Dette gjelder ikke bare utviklingsland, men også Norge!

I dag ser vi vitenskapelige innovasjoner utvikle seg med en eksponentiell hastighet. Vi forstår mer om vår naturlige verden enn noen gang før, og har utviklet teknologi for å tjene livene våre på spennende og meningsfylte måter. 

Innen STEM-yrker og utdanning, den ulikt deltakelsen mellom kjønnene går på bekostning av tapt talent, perspektiver, potensielle fremskritt og samlede arbeidsstyrken. Videre kan den lave deltakelse av jenter og kvinner påvirke negativt i den større samfunnsfremgangen og verdiskapning, ettersom STEM-innovasjoner har utrolig potensial for å drive bærekraftig utvikling. 

Innen STEM-yrker og utdanning, den ulikt deltagelse mellom kjønnene går på bekostning av tapt talent, perspektiver, potentielle fremskritt og samlede arbeidsstyrke

Mye arbeid gjenstår å gjøre for fullt ut å oppnå likestilling i utdanning og i akademia. Vi kan ikke la tradisjonelle roller og kjønns-stereotyper hindre rettferdig utdanning. Regjeringer og samfunn må legge grunnlaget for at jenter og kvinner skal føle seg velkomne og støttet når de følger en karrierevei innen realfag. Hvis vi skal oppnå bærekraftige utviklingsmål, må vi se på å utnytte potensialet for alle elever, uavhengig av kjønn. 

Matematisk institutt ved UiB vil gjøre en forskjell og bidra aktivt for rekruttering av kvinner i realfag og matematikk.

Matematisk institutt ved UiB vil gjøre en forskjell og bidra aktivt for rekruttering av kvinner i realfag og matematikk. For å vise at det er fullt mulig for jenter og kvinne til å forfølge en studie og karriere i matematikk, vi har samlet bildene av instituttets kvinnelige vitenskapelige ansatte og studenter: det er instituttlederen, professorer og førsteamanuensiser, forskere, PhD studenter og Master studenter. Vi forsker og studere innen ren matematikk, anvendt og beregningsorientert matematikk, statistikk og data science og lærerutdanning. Alle disse feltene bidrar til vitenskapelig kunnskap, fremskritt og innovasjon. 

Kanskje kommer DU på bildet neste gang?