Hjem
Matematisk institutt
Forskning

Forskning avdekker at kvinner er hardere rammet av tinnitus enn menn

Tinnitus, på norsk kalt øresus, er en støyfornemmelse som oppstår inne i øret uten at det er en ytre lydkilde eller at du er hallusinert. Flere menn enn kvinner får tinnitus, men det for ofte større konsekvenser for kvinner

Hovedinnhold

Opp til 20 present av befolkningen opplever øresus (tinnitus, på vitenskapelig språk), det vil si en subjektiv lydopplevelse uten at det er noen ekstern lydkilde og uten at pasienten er påvirket for eksempel av hallusinasjoner eller andre tilstand. Lydopplevelsen kan arte seg som et sus, surr, brusing, motorlyd, ringing eller som en pipelyd (source: nhi.no).

Tinnitus går over for de fleste men blir permanent for noen, og det kan være ekstremt plagsomt og påvirke livskvaliteten. Rundt én prosent av befolkingen blir påvirket i en hemmende grad.

Forskning i statistikk bidrar til forståelse

Jan Bulla, professor ved Matematisk institutt, UiB, bidrar til TIGER-prosjektet, sammen med flere europeiske forskere. Bulla påpeker at det finnes få forklaringer på hva som forårsaker tinnitus, bortsett fra for eksempel hørselsproblemer, hodeskader eller spenninger i kjeven.

Permanent tinnitus kan være ekstrem plagsomt og påvirke livskvaliteten.

– Det finnes ingen effektive behandlinger, annet enn kognitiv adferdsterapi. Derfor trenger vi mer forskning på hvordan tinnitus oppstår og hvordan man kan behandle det, sier Bulla sier Bulla til kilden kjønnsforskning.no.

Kjønn i forskning

Selv om det er flere menn enn kvinner som er rammet av tinnitus, resultatene indikerer at kvinner er hardere rammet. For eksempel var det mye som tydet på at alvorlig tinnitus økte risikoen for selvmordsforsøk hos kvinner, men ikke hos menn. Dette var grunnlaget for TIGER-prosjektet og motiverte oss til å undersøke kjønnsdimensjonen ved tinnitus, sier prosjektleder Christopher R. Cederroth ved Karolinska Institutet.

Cederroth påpeker at man er langt unna en effektiv behandling fordi det ikke finnes én behandling som passer for alle.

– Nylig kom det fram forskningsresultater som pekte på at menn og kvinner responderer ulikt på de eksisterende behandlingsmetodene for tinnitus, sier Cederroth til kilden kjønnsforskning.no.

– Men det kommer til å ta tid før disse forskjellene blir tatt hensyn til i medisinsk praksis, tror han.